Saman724 320540125045 - پروسه یافتن آپارتمان فروشی مناسب

پروسه یافتن آپارتمان فروشی مناسب

فاکتورهای تاثیر گذار بر قیمت مسکن

سامان ۷۲۴ با علم بر بازار مسکن در ایران در راستای افزایش آگاهی در زمینه خرید و فروش مسکن اقدام به تحقیقاتی در زمینه مسکن و عوامل تاثیر گذار بر شاخص قیمت مسکن کرده است که به آن می پردازیم.

قیمت مسکن از جمله عواملی است که می تواند بر تمایل و یا عدم تمایل خرید مسکن تاثیر بگذارد و همین امر موجب رونق و یا عدم رونق بازار مسکن خواهد شد. کارشناسان مسکن عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن را عرضه و تقاضای ملک و زمین می دانند. از آن جایی که مسکن با ارزش ترین دارایی خانوار به حساب می آید، از مهم ترین راه کارهایی که حتی می تواند بر اقتصاد کشور تاثیر مثبت بگذارد، بهبود شرایط بازار مسکن است که در ماه های اخیر به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی سعی در بهبود شرایط بازار مسکن شده است. کارشناسان اقتصادی بازار مسکن را از تاثیر گذارترین بخش های اقتصاد کشور می دانند و اعلام کرده اند که زمانی رونق به بازار مسکن بر خواهد گشت که رشد قیمت مسکن و یا همان بازدهی بازار مسکن از رشد شاخص قیمت در کل بازدهی در بازارهای موازی کشور که اقتصاد کلی کشور محسوب می شود، بیشتر باشد و در این صورت است که منابع مالی به سمت بازار مسکن سرازیر خواهد شد. اما عوامل تاثیر گذار بر شاخص قیمت مسکن را می توان از سمت عرضه مسکن و تقاضا مسکن مورد بررسی قرار داد.

 

Saman724 136524587 - پروسه یافتن آپارتمان فروشی مناسب


عواملی که از سمت عرضه در شاخص قیمت مسکن تاثیر می گذارند

برای ایجاد رونق در بازار مسکن می بایستی عرضه و تقاضا را به تعادل رساند چرا که هر چقدر میزان یکی از آن ها بر دیگری پیشی بگیرد موجب کاهش و یا افزایش قیمت مسکن شده و بازار مسکن را نیز به هم می ریزد که بعد ها تبعاتی را نیز در بر خواهد داشت که ضربه اصلی آن به اقتصاد کشور می باشد. از جمله عوامل تاثیر گذار از سمت عرضه مسکن در بازار مسکن می توان به موارد زیر اشاره داشت.

  1. قیمت زمین:

این که مالکان زمین تمایل به فروش و یا عدم فروش زمین خود داشته باشند موجب ازدیاد و یا کمبود، وجود زمین می شود و همین امر بر کاهش و یا افزایش قیمت زمین تاثیر بگذارد. یکی از دلایلی که ممکن است قیمت مسکن از سمت دولت غیر قابل کنترل باشد این است که در حال حاضر در بخش های حاشیه ای برخی از شهرها زمین ها خصوصی بوده و به همین دلیل دولت قدرت تصمیم گیری بر روی آن ها را ندارد.

 

  1. هزینه تمام شده ساخت بنا:

به دلیل اقتصاد نا به سامان در کشور در حال حاضر قیمت مصالح ساختمانی رو به افزایش می باشد که همین امر موجب افزایش قیمت تمام شده ساختمان می شود.

 

  1. مالیات در نظر گرفته شده برای مسکن:

افزایش میزان مالیات در حوزه مسکن موجب تاثیر گذاری در سرعت فروش ملک خواهد شد و از طرفی در قدرت چانه زنی مالک نیز تاثیر شایان ذکری خواهد گذاشت.

 

  1. سیاست محرک تاثیر گذار بر قیمت مسکن:

از آن جایی که ساخت و عرضه مسکن در بازار مسکن درگیر زمان شده است و در کوتاه مدت اتفاق نیافته است، سیاست محرکی که دولت جهت ایجاد رونق در بازار مسکن در نظر گرفته، در کوتاه مدت تاثیری نخواهند گذاشت بنابراین می توان گفت که شاید تاثیر این سیاست های محرک بر قیمت مسکن در بلند مدت به چشم بخورند.

 

Saman724 659854578454 - پروسه یافتن آپارتمان فروشی مناسب

 

عواملی که از سمت تقاضا در شاخص قیمت مسکن تاثیر می گذارند

 

  1. نرخ شهر نشینی:

نرخ شهرنشینی را به عنوان عامل جمعیتی می شناسند و بارزترین عامل در قسمت تقاضا به حساب می آید که در صورتی که شهر نشینیان قدرت خرید داشته باشند به تقاضای تاثیر گذار بر بازار مسکن تبدیل خواهد شد که در نهایت نیز تاثیر مثبت بر این بازار خواهد گذاشت.

 

  1. قیمت اجاره خانه:

در صورت افزایش مبلغ اجاره خانه، تمایل صاحب ملک برای فروش مسکن کاهش می یابد که این عامل رابطه معکوس با شاخص قیمت مسکن خواهد داشت که در واقع موجب افزایش شاخص قیمت مسکن خواهد شد.

 

  1. در آمد خانوار:

در صورت افزایش در آمد خانوار و افزایش قدرت خرید مسکن، موجب افزایش رونق بازار مسکن خواهد شد چرا که میزان تقاضا در بازار مسکن افزایش یافته است.

 

  1. اعتبار بانکی خانوار:

میزان تسهیلات و اعتبارات بانکی مربوط به ساخت و عرضه ملک همیشه به دست سازندگان ملک بوده است و نوسانات موجود بر نرخ سود تسهیلات مسکن تاثیر چندانی به روی قیمت تمام شده مسکن نخواهند گذاشت، اما اگر قصد بررسی تاثیر این امر در بخش تقاضا را در نظر بگیریم به این نتیجه خواهیم رسید که هر چقدر میزان اعتبارات بانکی و تسهیلات افزایش یابد به این ترتیب که در پرداخت آن ها نیز تسریع اتفاق بیافتد، تقاضای ملک بیشتر شده و رونق به بازار مسکن بر خواهد گشت.

 

  1. مالیات تعیین شده بر مسکن:

مالیات تعیین شده بر مسکن موجب کاهش تمایل به واسطه گری و دلالی در زمینه مسکن خواهد شد که همین امر موجب افزایش رونق بازار مسکن می شود.

 

  1. افزایش میزان نقدینگی خانوار:

در صورتی که میزان نقدینگی در شرایط کنونی اقتصاد کشور افزایش یابد، از آن جایی که بازار سایر دارایی ها از جمله بورس و طلا شرایط درستی ندارند مردم تمایل خواهند داشت تا میزان نقدینگی خود را به سمت بازار مسکن سرازیر کنند که همین امر موجب افزایش تقاضای مسکن و در نهایت رونق این بازار خواهد شد.

 

مطالب بیشتر: