معنا و مفهوم مشارکت در ساخت

 

خوش نامی، توانایی مالی وفنی، وفاداری و پیمان داری و دانش و تخصص و تجربه مهم ترین عوامل برای مشارکت در ساخت موفق است.

شرکا باید براساس محله، سازنده و نوع سند خود سهم داشته باشند. مشخص کردن مقدار سهم در بیشتر موارد به نفع مالک است ولی به هنگام ساخت، سازندگان نفع بیشتری می برند. البته در هر صورت باید هر دو طرف راضی باشند.

باید یک ضمانت اجرایی قابل قبول و مطمئنی را برای مشارکت در ساخت تعریف کرد.

زمانی که سقف و دیوارهای ساختمان به پایان رسید، باید مالک و سازنده شریک سهم خود را مشخص کنند و بعد از این کار زمان فروش واحدها را نیز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار مشخص کنند.

 


معنا و مفهوم مشارکت در ساخت
و وجود یک شرکت نظارتی

البته باید یک ناظر مجرب و دلسوز بر کار شریک سازنده نظارت داشته باشد. بعد از این که ساخت سقف و دیوار به پایان رسید، شریک سازنده می تواند میزان سهم خود را مشخص کند.

مالک باید نسبت به ملک حق دخل و تصرف داشته باشد و در صورتی که شریک سازنده پروژه را تعطیل کرد، پس از فروش سهم شریک، بتواند مخارج پروژه را تامین کند.

معنا و مفهوم مشارکت در ساخت مفهوم گسترده ای است که باید هردو طرف بدان توجه داشته باشند.

مالک و شریک سازنده می توانند در مورد کیفت ساخت آپارتمان ها باهم به توافق برسند.

در صورتی که بین مالک و شریک سازنده اختلافاتی بوجود آمد، می توانند در مواردی به توافق رسیده و در نهایت یک داور می تواند اختلافات آن ها را داوری کند.

مالک حتما با یک شریک سازنده خوش نام و معتبر جهت ساخت پروژه های خود شریک شود.

جهت شروع ساخت پروژه، مالک و سازنده شریک یک قرارداد مطمئنی تهیه کنند، تهیه قرارداد بعد از شروع کار معنا و مفهومی ندارد.

 


معنا و مفهوم مشارکت در ساخت
و معماری ساختمان

مالک و شریک سازنده باید نقشه معماری ساختمان را خیلی با دقت و با وسواس خیلی زیاد انتخاب کنند. شریک سازنده نمی تواند از وام جهت ساخت پروژه استفاده کند. میزان خسارت وارده را می توان با محاسبات ریاضی برآورد کرد.

مالک و سازنده شریک باید به قرارداد بیمه ساختمان و مسئولیت های اجرایی حین قرارداد توجه داشته باشند. حتما مدت زمان تاخیر غیرمجاز و مجاز برای مالک و شریک سازنده در قرارداد مشخص باشد. شریک سازنده باید خاک زمین را آزمایش کند تا میزان استحکام بنا مشخص شود.

معنا و مفهوم مشارکت در ساخت و مسئولیت نسبت به پاسخگویی دعواهای حقوقی و کیفری

شریک سازنده باید نسبت به همه دعواهای حقوقی و کیفری مسئولیت داشته و به آن ها پاسخگو باشد.

مالک باید خوش نامی و نحوه اجرای تعهدات مالک سازنده را تحقیق کند و نسبت به آن مطلع باشد.

مالک و سازنده باید در حوادث پیش بینی نشده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بتوانند دوباره به توافقاتی دست یابند.

مالک می تواند جهت تشویق شریک سازنده، یکسری امتیازات تشویقی قائل شود تا بدین طریق بتواند حس اجرای را مشخص کند.

قیمت عرصه و میزان هزینه ساخت مهم ترین مبنا برای مشخص کردن میزان سهم برای طرفین است.

با توجه به میزان سهم طرفی قیمت های واحدهای شراکتی مشخص شده و به فروش یا اجاره می رسد.

آپارتمان ها باید به گونه ای ساخته شوند که براحتی به فروش رسیده و عاری از عیب و نقصی باشند.

 

معنا و مفهوم مشارکت در ساخت و مراحل ساخت پروژه

شریک سازنده باید بعد از این هر مرحله از ساخت را تمام کرد واحدهای ساخته شده را به مالک تحویل دهد و در قبال این کار از او رسید دریافت کند. بدین منظور شرکت های صادرکننده گواهی می توانند یک نامه تایید را تهیه کرده و یک نسخه از آن را به مالک تحویل دهند.

مالک سازنده باید قبل از فک رهن کاری را انجام ندهد.

باید تکلیف ساختمان های کلنگی مشخص شده و نسبت به آن ها اقدامات لازم صورت گیرد.

مالک و سازنده باید در مورد کم و کیف خطوط تلفن دایر به توافقاتی دست یابند.

 

معنا و مفهوم مشارکت در ساخت و تامین هزینه ها

شریک سازنده باید نحوه پیش خرید و تامین هزینه و مسئولیت اجرایی آن را مشخص کند.

زمانی که ساختمان ساخته شد، باید در مورد هزینه های شارژ و نحوه نگهداری ساختمان مشخص شود و به غیر از این هزینه های دیگر مانند عوارض تراکم اضافی، مالیات، هزینه های انشعاب تاسیساتی و بیمه نیز مشخص شود. مالک باید از امضای قرارداد با شخصیت های حقوقی اجتناب کند و در همین راستا، هزینه و مسئولیت نحوه تنظیم سند و صورتجلسه تفکیکی و … مشخص شود. طرفین باید قرارداد را امضا کرده و این در دو نسخه تهیه شده و یک نسخه از آن نزد طرفین باقی بماند.

 

مطالب بیشتر: