قوانین حاکم بر مشاعات ساختمان

 

مشاعات ساختمان به قسمتها و فضاهای مشترک یک ساختمان گفته می شود که مالک خاصی ندارد و مابین تمام مالکین و ساکنین مشترک است. بطور کلی دو نوع مالکیت در آپارتمانها و مجتمعها وجود دارد. یکی مالکیت خصوصی که در سند هر واحد مسکونی به آن اشاره شده است و تنها مالک یا مستاجر حق استفاده اختصاصی از آن را دارند. این فضای اختصاصی مشتمل بر اتاق ها، آشپزخانه، سرویسهای بهداشتی، بالکن، هال و پذیرائی، پارکینگ و انباری چنانچه در سند ذکر شده باشد و خلاصه هر آنچه در سند مالکیت واحد قید شده است جزو فضای اختصاصی و تحت مالکیت انحصاری مالک و یا مستاجر می باشد. لازم بذکر است که در مورد پارکینگ و انباری تنها زمانی که در سند ذکر شود تحت مالکیت اختصاصی بوده و در غیر اینصورت مشاع محسوب می شود. در نقطه مقابل مالکیت انحصاری و فضاهای اختصاصی، قسمتها و فضاهایی در آپارتمانها و مجتمع ها وجود داشته که بین تمام مالکین و ساکنین مشترک است.

 

فضاهای مشاع تحت مالکیت فرد خاصی نبوده و بطور مشترک از آن استفاده می شود. همچنین در سند مالکیت واحدهای مجتمع یا آپارتمان نیز به عنوان مشاعات ساختمان نام برده می شوند. در تعریف مشاعات ساختمان می توان گفت بخش هایی از ساختمان که مالکیت مشخصی برای آن ذکر نشده و تمام ساکنین بطور مشترک از آن استفاده می نمایند مشاعات نام دارند. از اینرو فضاهایی مانند راهرو و راه پله، آسانسور، لابی، پشت بام، حیاط و محوطه اطراف ساختمان، زمین ساختمان، پنجره های راهرو و راه پله، درب ورودی و درب پارکینگ، موتورخانه، اتاق سرایداری، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، انشعابات آب، برق و گاز مشترک، چاه آب، لوله ها و کابل های برق، رختشویخانه، نمای ساختمان، انبار، تلفن مرکزی و خلاصه هر چیزی در ساختمان که متعلق به شخص خاصی نبوده و در سند مالکیت واحدها ذکر نمی گردد جزو مشاعات ساختمان بشمار می رود.

 

هزینه مشاعات ساختمان

هزینه مشاعات ساختمان طبق قانون تملک آپارتمانها مصوبه سال ۱۳۴۷ متعلق به کلیه ساکنین بوده و هر واحدی بر اساس متراژ خود موظف به پرداخت سهم مربوط به خود می باشد. هزینه مشاعات ساختمان از جمله مبلغ شارژ هر واحد طبق متراژ واحد محاسبه و ساکنین موظف به پرداخت هزینه شارژ ماهیانه خود به مدیریت ساختمان می باشند. همچنین اگر واحدی نسبت به پرداخت شارژ خود اقدام ننماید مدیریت ساختمان می تواند از وی به شورای حل اختلاف شکایت نموده و وی را وادار به پرداخت شارژ نماید.

 

قوانین مشاعات ساختمان

قوانین مشاعات ساختمان طبق قوانین تملک آپارتمانها برای تمام مالکین و ساکنین لازم الاجراست، لذا چنانچه واحدی نسبت به رعایت قوانین مربوطه اقدام ننمایند می توان از طریق مجاری قانونی با وی برخورد نمود. از جمله قوانین مشاعات ساختمان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • کلیه ساکنین باید در حد مجاز و عادی از مشاعات ساختمان استفاده نمایند. بنابراین استفاده بیش از حد بطوریکه حالت فضای اختصاصی را القا نماید ممنوع بوده و سایر ساکنین می توانند به آن اعتراض نمایند.
  • استفاده از مشاعات ساختمان بطور مشترک توسط ساکنین صورت می پذیرد لذا هیچ کدام از مالکین حق واگذاری مشاعات را به غیر ندارند مگر اینکه با سایر ساکنین توافق شده باشد.
  • استفاده از فضاهای مشاع توسط ساکنین نباید موجب مزاحمت برای سایرین گردد.
  • استفاده اختصاصی از فضاهای مشاع ممنوع می باشد.
  • رعایت حقوق سایر ساکنین در مشاعات ساختمان الزامی است.
  • هر گونه تغییر در نقشه ساختمان و یا تغییر نمای بیرونی واحد که موجب ناهمگونی در فضای بیرونی ساختمان گردد ممنوع بوده و جایز نیست.
  • در مجتمع های مسکونی ساکنین حق استفاده اداری و تجاری از واحد، پارک خودرو در مشاعات ساختمان، اسباب کشی، حمل مصالح و نخاله با آسانسور و یا برگزاری میهمانی در ساعات خارج از عرف ممنوع بوده و ساکنین ملزم به رعایت آن هستند.
مطالب بیشتر: