حکم تخلیه ملک

نحوه دریافت حکم تخلیه ملک

حکم تخلیه ملک حکمی است که موجر براساس آن می تواند مستاجر را وادار به تخلیه ملک یا ساختمان نماید. براساس 446 قانون مدنی اجاره قراردادی است که براساس آن مستاجر ملک موجر را برای مدت معینی اجاره می کند. مستاجر موظف به پرداخت مبلغ به موجر در زمان مشخصی است.

موجر و مستاجر می توانند قرارداد اجاره را به صورت رسمی و هم به صورت غیررسمی منعقد کنند. قرارداد غیررسمی در دفاتر مشاورین املاک به ثبت می رسد و در این نوع قراردادها، دو نفر باید به عنوان شاهد حضور داشته باشند تا قرارداد حالت رسمی پیدا کند. هردو نفر موجر و مستاجر می توانند براساس قوانین 1376 از مزایا و منافع این قرارداد منتفع شوند.

براساس بند ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوبه 16/09/1394، شورای حل اختلاف تنها مرجع رسیدگی به اختلافات بین موجر و مستاجر است. در صورتی که مستاجر بعد از انقضای قرارداد، ملک را تخلیه نکند، موجر می تواند به دادگاه محلی مراجعه کرد و حکم تخلیه ملک را اخذ کند. در صورتی که حق با موجر باشد، دادگاه می تواند حکم تخلیه دادگاه را صادر کند. مستاجر می تواند به حکم تخلیه دادگاه به مدت 10 روز اعتراض داده و درخواست تجدیدنظر بدهد.

تنها شورای حل اختلاف مرجع رسیدگی به اختلافات بین موجر و مستاجر است و در صورتی که در ملک مورد نظر حق کسب و پیشه اداره شود در این صورت دادگاه تنها مرجع قانونی خواهد بود و می تواند حکم تخلیه دادگاه را صادر کند. در صورتی که یکی از طرفین ادارات و سازمان های دولتی باشند، در این صورت شورای حل اختلاف مرجع رسیدگی به اختلافات بین موجر و مستاجر نخواهد بود.

 

نحوه اجرای حکم تخلیه

پس از صدور حکم تخلیه، مستاجر می تواند در مدت 10 روز به حکم تخلیه اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر بدهد. موجر به هنگام تخلیه باید مبلغی که در ابتدای قرارداد دریافت کرده را به او برگرداند.

در صورتی که قرارداد رسمی باشد، برای دریافت حکم تخلیه باید به قسمت اجراییه اداره ثبت اسناد رفته و اسناد مربوطه را تکمیل کنید. بعد از این کار دفترخانه اجراییه را صادر کرده و اوراق اجراییه در مدت 24 ساعت و در سه نسخه با درج تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال شده و در مدت 24 ساعت پرونده ای تشکیل شده و ابلاغیه صادر شده و مامور موظف است که ظرف مدت 48 ساعت حکم تخلیه را به مستاجر ابلاغ کند و مستاجر هم باید در مدت 3 روز ملک را تخلیه کند.

موجر موظف است که مبلغ را به هنگام تخلیه به مستاجر برگرداند. در صورتی که مستاجر به ملک خسارتی را وارد کرده باشد، موجر می تواند از مبلغ ودیعه مبلغ خسارت را کم کند.

در صورتی که مستاجر به ملک خسارتی را وارد کرده باشد موجر موظف است که به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه کرده و درخواست برداشت از مبلغ ودیعه را تا 20 میلیون تومان بکند و خودش موظف به برداشت از مبلغ نیست و با حکم دادگاه برداشت صورت گیرد و اگر موجر خود بدون اجازه دادگاه این کار را انجام دهد کار خلاف و غیرقانونی را مرتکب شده است. حکم تخلیه یک سند رسمی است و لازم الاجراست.

 

 

مدارک لازم جهت اخذ حکم تخلیه

در صورتی که مستاجر نتواند به تعهدات خود در قبال موجر عمل کند، موجر می تواند با مراجعه دادگاه، و ارائه مدارک، حکم تخلیه ملک را اخذ کند.

موجر با تسلیم کردن مدارک مربوطه می تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم تخلیه را داشته باشد. موجر می تواند براساس مواد 1 و15 قانون 1362 یا مواد 1 و 3 قانون 1376 قانون مدنی از مراجع قانونی درخواست کند تا حکم تخلیه ملک را صادر کنند.


اجرای حکم تخلیه

به محض این که موجر حکم تخلیه را فراهم کرد، در صورتی که دادگاه حکم تخلیه ملک را صادرکرده باشد، طی 24 ساعت به اطلاع وی رسانده می شود و حکم تخلیه به وی ابلاغ خواهد شد.

مستاجر باید در مدت 72 ساعت ملک را تخلیه کند و اگر نسبت به حکم تخلیه اعتراضی داشته باشد نمی تواند در این چنین شرایطی اعتراض خود را اظهار کند.

  • موجر باید مبلغ ودیعه را به مستاجر در زمان تخلیه بازگرداند.
  • تا زمانی که موجر مبلغ را به مستاجر پرداخت نکرده و رسید آن را به مراجع قضایی ارائه نکرده، حکم تخلیه اجرا نخواهد شد.

 

صدور حکم تخلیه توسط اداره ثبت اسند و املاک

اگر اداره ثبت اسناد و املاک حکم تخلیه را صادر کرده باشد، حکم تخلیه به مدت 48ساعت به مستاجر ابلاغ خواهد شد  و مستاجر باید در مدت 72 ساعت ملک را تخلیه کند.

 

مطالب بیشتر: