journal squared 770x480 - مشاعات چيست و قوانين حاكم بر آن

مشاعات چیست و قوانین حاکم بر آن

 

مشاعات چیست و قوانین حاکم بر آن یکی از مهم ترین مباحث ساختمان هاست که ساکنین ساختمان نسب به آن حساسیت دارند.

مشاعات همان قسمت های مشترک هر ساختمانی است که برای استفاده بهتر از آن قوانینی وضع می شود. اکثر ساکنین ساختمان ها از آنجایی که نسبت به قوانین مشاعات آگاهی ندارند بنابراین دچار اختلافات شدیدی می شوند ولازم است که در این مورد قوانینی صریح وضع شود.

مشاعات چیست و قوانین حاکم بر آن و مهم ترین مشاعات هر ساختمان

 

Saman724 200 - مشاعات چيست و قوانين حاكم بر آن

 

برای مشاعات ساختمانی سند ملکی صادر نمی شود و همه ساکنان می توانند به نسبت به مساوی از آن ها استفاده کنند.

این موارد عبارتند از :

 • پشت بام
 • درب ورودی
 • آسانسور
 • پنجره های راهرو
 • پارکینگ
 • زمین ساختمان
 • شوفاژخانه
 • پله ها
 • پارکینگ اضافی
 • تاسیسات مشترک
 • باغچه
 • حیاط
 • لابی
 • انشعابات مشترک

مشاعات چیست و قوانین حاکم بر آن و پرداخت هزینه های مشاعات

ساکنین ساختمان موظف به تامین مخارج مشاعات هستند و هریک از واحدهای متناسب با مساحت واحد خود باید مخارج مشخص شده را پرداخت کنند. البته مدیر ساختمان اولین کسی است که نگهداری از مشاعات را متقبل می شود و اگر واحدی سهم خود را در این مورد پرداخت نکرد، شورای حل اختلاف شهر موظف به حل اختلاف پیش آمده است.

اگر واحدی باعث زیان واردشدن بر مشاعات ساختمانی شود، همان واحد باید کلیه مخارج و هزینه های آن را بپردازد.

 

JAPAO KENGO KUMA WATER CHERRY HOUSE 6 e1500948350318 - مشاعات چيست و قوانين حاكم بر آن

مشاعات و قوانین ملکی آن:

 • استفاده مساوی ساکنین ساختمان از مشاعات، به طور مثال عدم قراردادن کفش ها در راه پله ها
 • عدم واگذاری استفاده از مشاعات به شخص ثالت مگر با اجازه ساکنین و براساس قوانین مدنی
 • عدم مزاحمت ساکنین به هنگام استفاده از مشاعات نسبت به یکدیگر
 • قراردادن زباله در راهرو و انتشار بوی بد آن
 • استفاده اختصاصی از مشاعات و برهم زدن نظم عمومی ساختمان
 • استفاده اختصاصی از آب و برق مشاعات
 • توقف خودروهای ساکنین ساختمان در محل های مشخص شده و تسهیل رفت و آمد
 • استفاده اختصاصی از فضای پارکینگ برای جشن ها براساس اجازه مدیر ساختمان و با هماهنگی قبلی ساکنین
 • تغییر در نقشه ساختمانی فقط با اجازه ساکنین ساختمان و کسب مجوزهای قانونی برای این کار
 • عدم جابجایی وسایل خانه با آسانسور
 • مشارکت همه ساکنین ساختمان در تامین مخارج پشت بام و زیرزمین
 • رسیدگی به امور تاسیسات مشترک و پرداخت همه مخارج آن توسط ساکنین
 • پرداخت شارژ ماهانه ساکنین در راستای تامین مخارج مشاعات
 • عدم قراردادن دادن وسایل شخصی در پشت بام ، زیرزمین یا پارکینگ
 • مشارکت ساکنین ساختمان در تامین مخارج ایزوگام و کف پارکینگ در صورت آسیب
 • تامین مخارج مربوط به پمپ آب، نصب کنتورهای مشترک، اتاق سرایداری، و لوله های تاسیساتی
 • ایجاد مخزنی خاص برای قراردادن زباله در خارج از ساختمان براساس توافق مالکین و ساکنین ساختمان
 • عدم قراردادن ماشین های اضافی یا مهمانان در پارکینگ
 • مشارکت ساکنین ساختمان در تامین مخارج باغچه و حفظ و نگهداری گل ها و گیاهان

 

در صورتی که هر یک از موارد فوق توسط یکی از واحدها و ساکنین ساختمانی به انجام نرسد، سایر ساکنین می توانند نسب به او شکایتی را تنظیم کنند و شورای حل اختلاف باید در این مورد دخالت کرده و اختلاف موجود بین ساکنان را رفع کند.

 

مشاعات چیست و قوانین حاکم بر آن و وظایف مدیر ساختمان نسبت به آن

حتی مدیر ساختمان نیز نمی تواند مانعی برای استفاده مشترک از مشاعات ساختمانی بشود، و بخاطراین که او اولین نفری است که باید مشاعات را نگهداری کرده و هزینه های نگهداری را از ساکنین دریافت کند و به همین دلیل مدیر هرگز نمی تواند از وظایف خود عدول کند. عدول مدیر ساختمانی از وظایف خود باعث تنظیم شکایت سایر ساکنین ساختمان نسبت به کوتاهی در انجام وظیفه او می شود.

 

مطالب بیشتر: