مجوزهای اخذ شده:

(جواز مشاورین املاک تهران)

 

CER - مجوزها