photo 2016 12 22 01 23 07 770x480 - قوانين بين مالك و مستاجر

قوانین بین مالک و مستاجر

 

ماده 1) براساس این قانون، در کلیه اماکن دولتی و نظائر آن و سایر اماک تجاری، مسکونی، محل کسب و پیشه، آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی باید قوانین و مقررات این قانون اجرا شده و روابط بین مستاجر و موجر نیز رعایت گردد.

ماده 2) در قراردادهای عادی اجاره باید هردو نفر موجر و مستاجر برگه قرارداد را امضا کرده و در این قراردادها باید مدت زمان قید شود و همچنین امضای دو نفر شاهد هم برای تحکیم قرارداد لازم است.

ماده 3) موجر می تواند بعد از انقضای قرارداد از مستاجر درخواست کند که در مدت یک هفته محل را تخلیه کند و در صورتی که مستاجر این کار را انجام نداد، موجر می تواند حکم تخلیه را از دادگاه محلی نسبت به تخلیه محل دریافت کند.

فصل 4) موجر موظف است که مبلغ دریافتی از مستاجر را در زمان تخلیه محل به او برگرداند. اگر موجر ادعا کند که مستاجر به ملک خود خسارتی را وارد کرده یا مبالغ خدمات دولتی مانند آب ، برق، گاز، تلفن و … را پرداخت نکرده است می تواند همزمان با عودت مبلغ، مقدار خسارت خود را نیز مشخص کرده و از مستاجر درخواست کند تا آن را پرداخت کند. البته این مبلغ بدهی می تواند از مبلغی که در ابتدا به موجر پرداخته کسر شود.این مورد در قوانین بین مالک و مستاجر منعکس است.

ماده 5) در صورتی که موجر ادعا کند که مستاجر به وی خسارتی وارد کرده، مستاجر باید در زمان تخلیه کلیه خسارات وارده بر ملک را پرداخت کند.

 

photo 2016 12 22 01 23 07 - قوانين بين مالك و مستاجر

قوانین بین مالک و مستاجر و سرقفلی

ماده 6) مالک می تواند مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند و این کار در زمان اجاره دادن ملکی از طرف مالک می تواند اجرا شود. همچنین در همین راستا مستاجر می تواند از مستاجر یا موجر دیگر مبلغی را به عنوان سرقفلی دریافت کند، البته باید نسبت به حق انتقال در قرارداد صاحب حق باشد.

تبصره 1: اگر مالک مبلغی را به عنوان سرقفلی دریافت نکرده باشد،  مستاجر نیز بعد از دریافت سرقفلی، ملک را به دیگری واگذار کند، بعد از انقضای مدت، مستاجر نمی تواند هیچ گونه ادعایی در مورد مبلغ سرقفلی داشته باشد.

تبصره 2: اگر موجر حق سرقفلی را به مستاجر منتقل کرده باشد، مستاجر می تواند در پایان قرارداد، مبلغ سرقفلی را از مستاجر مطالبه کند. این مورد نیز در قوانین بین مالک و مستاجر منعکس است.

ماده 7) موجر ضمن عقد قرارداد متعهد می شود که عین مبلغ را به خود مستاجر واگذار کند و حق ندارد که مبلغ اجاره را زیاد کند و البته مستاجر نیز متعهد می شود که مبلغ را در زمان تخلیه به موجر برگرداند ولی مستاجر می تواند از موجر یا مستاجر دیگر مبلغی را تحت عنوان سرقفلی دریافت کرده و حقوق خود را اسقاط کند.

ماده 8) مالک ضمن عقد قرارداد متعهد می شود که محل را به مستاجر دیگری واگذار نکند، و هرساله قرارداد خود را با مستاجر تمدید کند، مستاجر می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی در زمان تخلیه یا برای اسقاط حق خود دریافت کند. این مورد نیز در قوانین بین مالک و مستاجر منعکس است.

ماده 9) در صورتی که مستاجر کلیه حقوق و بدهی خود را به موجر پرداخت نکرده باشد یا مبلغ سرقفلی را نیز به مالک پرداخت نکرده در پایان قرارداد، مستاجر نمی تواند نسبت به دریافت مبلغ خود از موجر ادعایی داشته باشد.

ماده 10) دادگاه می تواند مبلغ سرقفلی را در زمان توافق طرفین نسبت به دریافت مبلغ سرقفلی مشخص کند.

تبصره: مالک نمی تواند به غیر از موارد یادشده از مستاجر مبالغی را دریافت کند.

ماده 11) این موارد فقط برای اماکنی قابل اجراست که در این قانون در آن زمان تصویب شده باشد و در اماکن دیگر مقررات همان زمان لازم الاجراست.

ماده 12) ظرف مدت سه هفته آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت خانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب خواهد شد.

ماده 13) مقرراتی که با این مفاد در یک راستا باشند تصویب خواهند شد و مقررات مغایر باطل تلقی خواهند شد.

 

اجاره: قراردادی است که موجر ملک خود را در ازای کاربرد معینی و در ازای مبلغ معینی به مستاجر واگذار می کند.

shutterstock 87618868 4 - قوانين بين مالك و مستاجر

قوانین بین مالک و مستاجر و نکات مهم در قرارداد اجاره

  1. فقط مالک می تواند ملک خود را به مستاجر اجاره دهد، مستاجر هم می تواند همان ملک را به نفر دیگری اجاره دهد، البته به شرطی که این حق در قرارداد ذکر شده باشد.
  2. مدت اجاره ملک باید مشخص باشد در غیر این صورت باطل است به طور معمول مدت زمان اجاره ملک را یک سال مشخص و تعیین می کنند.
  3. موجر و مستاجر باید عاقل و بالغ باشد، کودکان و نوجوانان زیر 18 سال نمی توانند به عنوان مستاجر یا موجر قراردادی را امضا کنند. قیم کودکان چنین حقی دارد.

قرارداد اجاره باید به صورت کتبی امضا شده باشد و در دو نسخه تهیه شده و امضا هر دو نفر نیز در انتهای ورقه باشد و دو نفر شاهد هم برگه را امضا کنند. در غیر این صورت هردو موجر و مستاجر به مشکلات حقوقی اجاره دچار خواهند شد.

 

مطالب بیشتر: